Timeline 1770. Primers castells documentats

Primera crònica d’una diada castellera (1770)

Són notícies una mica especials, perquè les primeres colles castelleres són les de Valls a principis del segle XIX(5) i per tant en aquella època encara no existien. Tot i així, es coneixen altres documents del segle XVIII amb la paraula “castell”:

La crònica d’una festa celebrada l’any 1770 a l’Arboç: “Prèviament concertats, vingueren els balls dits valencians; el del Catllar, que féu el castell de sis sostres, (…)”(6)

Una prohibició del 1786 a Vilafranca es titulava: “Sobre que se estermine el uso de los castillos en los vailes de valencianos, y aun se prohiba absolutamente el uso de tales bayles”(7).

El 1794, Rafael d’Amat es lamenta que, a causa de la Guerra Gran, no han sortit els balls tradicionals de la festa de Santa Tecla de Tarragona, entre els quals menciona el “de valencians (…)


1 Arxiu Històric Comarcal de Reus, Llibre de visites, trobat per Palomar, S (2007) La moixiganga i el ball de Mossèn Joan de Vic, 56. Hi afegeix: “Es tracta d’una prohibició genèrica que hem constatat que es repeteix en les visites a d’altres poblacion de la diòcesi”. Agraeixo a Salvador Palomar que em notifiqués l’existència d’aquest decret a Reus i a Ulldemolins.
2 Perea (2000) Església i Societat a l’arxidiòcesi de Tarragona durant el segle XVIII p. 432-443 la situa, erròniament, el 24-8-1766. Hi afageix: “Aquesta mateixa ordre la trobem repetida en un 20% de parròquies més, cosa que estén el problema a un àmbit de caràcter diocesà”.
3 Tots els llibres de visita que cito estan conservats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, excepte el de Reus
4 Segons Tort (1967) Biografía histórica de Francisco Armanyá Font OSA 277, aquesta visita va durar del dia 3-7-1786 fins al maig de 1788, tot i que hem trobat notícies corresponents al juny del 1788. Podem suposar que aquest manament es va anotar pràcticament a tots els llibres de les parròquies per on passà aquesta visita pastoral.
5 Bofarull, J (2007) L’origen dels castells. La primera vegada que trobem el terme “Castallé” és el 1846: Climent, J (2006) “Josep Batet Llobera (a) Casteller: L’artífex de la colla dels menestrals?” a El Pati, 24 de febrer
6 Morant, J (1967) Història dels castells; Català, P (1979-1981) Món casteller I 58; Ferrando, P (1991) Presència Castellera al Vendrell fins l’any 1926 16-17; Bertran, J (1997) El ball de valencians 12; Ferrando, P (2001) “L’Arboç, 1770: L’Atapuerca del fet casteller penedesenc” a Foc Nou, Bofarull (2007) 129
7 Sabaté (1989) “Notícia del nostre desaparegut Ball de Valencians” a El Figarot; Bertran (1997) 7; Català (1999) “Als orígens dels castells” a Cultura; Bofarull (2007) 131-132

Dos 3 de 9 amb folre simultanis, fets per les colles de Valls a la ciutat de Vilafranca del Penedès (1862).

Rep novetats sobre l’exposició

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Tractarem les dades personals que hagis proporcionat d’acord amb la nostra política de privacitat.