L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, CIUTAT CASTELLERA

A mesura que els castells es van popularitzar van anar apareixent colles a diferents poblacions. Primerament al que es coneix com a zona tradicional, Camp de Tarragona i comarques veïnes, i posteriorment, a la resta del territori. La primera colla en fundar-se fora de la zona tadicional va ser Castellers de Barcelona (1969), una colla que va tenir una estreta relació amb la nostra ciutat.

No va ser fins el 8 de novembre de 1972 que es va veure un castell a la ciutat. Concretament va ser un pilar de cinc, que va fer la Colla Vella dels Xiquets de Valls, durant la visita que el príncep de l’estat espanyol va fer a l’actual Hospital de Bellvitge.

Aquest pilar va marcar l’inici de la història castellera de la ciutat i des de llavors, i de forma gairebé ininterrompuda, s’han mantingut les actuacions castelleres a la ciutat. Una de les colles que més hi ha actuat ha estat Castellers de Barcelona, car era l’única de la zona per aquella època. Posteriorment, amb l’aparició de més colles a la zona no tradicional, les actuacions fetes a la ciutat van tenir diferents protagonistes, així com les places on es feien les actuacions.

Amb el temps, l’afició castellera va arrelar al municipi i es van fundar els Castellers de l’Hospitalet (1996 – 2005), el primer projecte casteller que es va veure a la nostra ciutat. Aquesta colla va triar el marró teula per la seva camisa com homenatge a les fàbriques tèxtils que hi va haver a l’Hospitalet i de les quals encara en queden restes.

Només quatre anys després va sorgir el segon projecte casteller, la Colla Jove de l’Hospitalet, com una escissió dels primers. La coexistència de les dues colles no va durar gaire ja que l’any 2003 encs.úmero de castellers vallenses.