Els termes ‘carregat’ i ‘descarregat’ tenen relació en com ha acabat el castell. És a dir, si un castell es munta i es desmunta amb normalitat es diu que el castell s’ha descarregat. En canvi, si el castell cau un cop l’enxaneta ja ha fet l’aleta (per fer l’aleta, l’enxaneta ha de tenir els dos peus recolzats, un a cada costat de l’acotxador) es diu que el castell ha quedat carregat. També ens podem trobar el cas que un castell caigui abans que l’enxaneta faci l’aleta, i en aquest cas, direm que el castell ha quedat en intent. Si en canvi, quan una colla està fent un castell, decideixen desmuntar-lo abans de ser carregat, direm que el castell ha quedat en intent desmuntat.