Normalment, en una actuació s’acostumen a fer tres castells, més els pilars d’entrada i els de comiat, i les diferents colles que hi participen s’organitzen en tres rondes. Les actuacions típiques comencen amb les colles fent els pilars d’entrada simultàniament. Desprès, en un ordre acordat pels cap de colla de les colles participants, es fan tres rondes on cada colla realitza un castell per ronda. Per acabar, les colles fan els pilars de comiat, també simultàniament. En algunes actuacions, hi poden existir les rondes de repetició o de millora, o la ronda de pilars, en què es fan pilars més grans que els d’entrada i els de comiat.

Però no totes les actuacions funcionen amb aquest sistema de tres rondes més els pilars, hi ha actuacions que tenen cinc rondes, o que no tenen rondes de repetició o millora, tot depèn de la colla amfitriona i del que s’acordi amb les colles participants.