Els castells tenen noms de l’estil 3d6 (tres de sis), 4d7 (quatre de set), 5d8 (cinc de vuit), 3d8a (tres de vuit amb agulla), 4d9f (quatre de nou amb folre), 3d9fa (tres de nou amb folre i agulla), 3d10fm (tres de deu amb folre i manilles)… El primer número ens diu quantes persones hi ha a cada pis i el segon ens diu quants pisos hi ha en total. També hi ha els pilars, que són construccions amb només una persona per pis i les torres, amb dues persones per pis.