Tota colla castellera s’estructura en dues grans parts diferenciades: la tècnica i la junta. Per una part, la tècnica s’encarrega d’organitzar els assajos, de decidir quins castells es fan, qui puja a cada castell, qui ocupa cada posició de la pinya, és a dir, s’encarrega de gestionar tot el que tingui relació amb els castells en si. La tècnica es pot dividir en tres grans equips: l’equip de pinyes, l’equip de troncs i l’equip de canalla. Cada equip s’encarrega de la part que indica el seu nom, però és molt important que tots tres equips tinguin comunicació. Al capdavant de la tècnica hi ha la posició de cap de colla, i acostuma a tenir l’ajuda dels altres caps dels equips.

Per una altra part, la junta s’encarrega de les gestions més administratives que, com a associació, es duen a terme a una colla castellera. Al capdavant hi ha la figura de la presidència, i com en d’altres associacions, també hi ha la vicepresidència, tresoreria, secretaria, i altres càrrecs típics d’una junta administrativa. Les juntes administratives s’acostumen a organitzar en comissions. Cada colla té les seves pròpies comissions, depenent de les activitats que es fan a cada colla, però les més comunes són la comissió d’activitats, la comissió de benvinguda, la comissió de comunicació, la comissió de músics, la comissió de gènere o la comissió de material (marxandatge).