Els castells que veiem a les places tenen moltes hores de treball al darrere. Aquest treball es duu a terme als assajos, moment en el que es practiquen els castells que es volen fer a les diades, es proven nous castells i s’ensenyen els conceptes bàsics als nouvinguts. En un assaig, molt rarament es fa un castell sencer igual que es faria a plaça. Els castells s’acostumen a assajar per parts. Per una banda, s’assaja la pinya, perfeccionant cada posició per evitar lesions i per aconseguir una bona col·locació, i es mira que l’encaix amb els segons (són els castellers que van just a sobre la pinya) sigui l’ideal i que tothom estigui còmode per treballar el màxim de bé possible. Després, s’assagen els castells nets, és a dir, sense la pinya. Aquí, els segons són els que estan al pis de terra i aguanten el pes de tot el castell sencer sense l’ajuda de la pinya. Durant aquestes proves, per precaució, la gent que hauria d’estar a la pinya es col·loca al voltant del castell amb les mans aixecades per, en cas que el castell trontolli o caigui, agafar els castellers. Per una altra part, també s’assagen per separat els poms de dalt per perfeccionar la posició i la tècnica amb més facilitat, ja que quan estan a dalt de tot d’un castell és més difícil corregir alguns errors.

Normalment, les colles castelleres assagen uns 2 o 3 dies a la setmana. A la Jove de l’Hospitalet assagem els dimecres i els divendres a les 19:45 al Poliesportiu Municipal del Gornal.