Les colles que participen al Concurs són les més ben classificades al Rànquing Estrella, un ràquing que avalua les millors actuacions de cada colla des de l’1 de setembre de l’any anterior al Concurs fins al 31 d’agost de l’any del Concurs, basant-se en la taula de puntuació del concurs. Les 12 primeres colles actuen diumenge al matí, les classificades entre les posicions 13 i 30 el dissabte a la tarda, i les classificades entre les posicions 31 i 42 actuen al Concurs7 de Torredembarra.