La tècnica

La tècnica és el conjunt de persones, encapçalades pel cap de colla, que s’encarreguen de la preparació i conducció dels assajos i les actuacions a plaça. Realitzant un símil amb els esports correspondria a l’equip d’entrenadors de qualsevol equip.

Aquest equip de persones s’estructura en diferents grups en funció de les diferents parts del castell. D’aquesta manera trobem: tronc, pinyes i canalla. L’equip de troncs s’encarrega d’ensenyar la tècnica de pujar i de defensar cada castell així com de buscar la millor posició a cadascú per tal de quadrar les alçades de cada rengla del castell tenint en compte les habilitats de cada persona.

L’equip de pinyes és l’encarregat de seleccionar les persones segons el perfil i col·locar-los a la posició que millor poden desenvolupar a la base del castell per tal de dotar-lo de major seguretat i solidesa. La pinya és una part fonamental del castell ja que, per una banda aguanta el pes del castell i per l’altra, en cas de caiguda, n’absorbeix l’impacte. Per últim, l’equip de canalla té la tasca de preparar els més menuts, ja sigui tècnicament com mentalment per fer els castells amb seguretat, confiança i coneixement.

El cap de colla, ajudat pel segon cap de colla, és l’encarregat de coordinar tots aquests equips i establir les directrius a seguir. Cada equip té el seu cap que s’encarrega de coordinar les persones que en formen part i vetllar pel compliment de les tasques que li són encomanades. Del treball de tota la tècnica juntament de la participació de tota la colla es deriva l’èxit dels castells que es porten a plaça.