L’administrativa

La junta administrativa és la responsable de vetllar pel correcte funcionament i manteniment de la entitat. La junta administrativa està formada per la junta directiva més les diferents vocalies o comissions de treball.

La junta directiva formada per la Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i Cap de Colla són els màxims responsables a nivell administratiu de la entitat. Aquests s’encarreguen de la relació de la colla amb les administracions públiques ja sigui per demanar subvencions o bé gestionar els diferents permisos necessaris per tal de garantir la realització de l’activitat castellera, a més de la relació externa amb altres colles i entitats.

Existeixen diferents comissions de treball que donen suport a la junta directiva en el funcionament diari de la colla com són la comissió d’activitats i la comissió de sanitat. La comissió d’activitats s’encarrega d’organitzar activitats més lúdiques i participatives que ajuden a la cohesió social de la entitat. Dins d’aquestes activitats es troben: la calçotada, les colònies, el sopar de nadal, etc. La comissió de sanitat es la encarregada de vetllar per la seguretat de les persones que participen en l’activitat castellera. Aquesta comissió acostuma a estar formada per professionals de l’àmbit sanitari.

A banda de les comissions existeix un grup de gralles i tabals que s’encarreguen de la música dels castells i d’amenitzar els finals d’actuació i cercaviles. El grup està encapçalat per un responsable que vetlla per la qualitat i millora de la música que es toca i també està inclòs en la junta administrativa.

Presidenta
Txell Mas
Vice-presidenta
Annabel Berruezo
Secretari
Albert Herrera
Tresorer
Òscar Burgos
Cap de colla
Rubèn Gallifa