Dades extretes del Programa Científic XXIIa Jornada de Prevenció de Lesions en el Món Casteller. Jose Antonio Martinez. Metge consultor de Traumatologia del SEM a Tarragona.

Un TCE lleu ho podem definir com aquell traumatisme a nivell del cap on un pacient ha presentat un quadre de desorientació, amnèsia o perduda transitòria de la consciència.

Els traumatismes cranials es classifiquen segons la gravetat per l’escala de Glasgow en tres tipus:

·         TCE lleu: 14-15 punts

·         TCE moderat: 9-13 punts

·         TCE greu: 3-8 punts

L’escala de Glasgow valora el nivell de consciencia amb tres apartats:

·         Resposta apertura ocular: de 1 a 4 punts

·         Resposta verbal: de 1 a 5 punts

·         Resposta motora: de 1 a 6 punts
 
En la valoració inicial del pacient sempre hem de començar amb l’ABCDE, on:

A.   Apertura de la via aèria i control cervical bimanual.

B.   Valorar la ventilació del pacient.

C.   Valorar l’estat cardiocirculatori del pacient i si te hemorràgies externes.

D.   Valorar l’estat neurològic del pacient.

E.   Exposició del pacient evitant la hipotèrmia.

 
En l’apartat D, que es correspon amb la valoració neurològica, hem de valorar 3 apartats fonamentals:

·         Nivell de consciencia segons l’escala de Glasgow.

·         L’examen de les pupil·les, si són iguals o distintes de mida i si són reactives a la llum d’una llanterna.

·         La funció motora de les extremitats, per saber si mou els braços o les cames quan se li demana o se li estimula amb el dolor.

 
Un pacient que ha patit un TCE lleu pot presentar qualsevol dels següents símptomes:

·         Pèrdua del coneixement amb recuperació posterior (commoció).

·         Cefalea, nàusees i vòmits.

·         Amnèsia posttraumàtica (no recorda el que ha passat) i convulsions.

·         Diàleg confús i repetitiu.

·         Agitació, confusió i somnolència.

 
La proba complementaria més important és la realització d’un TAC cranial, el qual nos indicarà si el pacient presenta una lesió intracranial que precisi d’un tractament neuroquirúrgic.

Un pacient que ha patit un TCE lleu amb un Glasgow de 14-15 punts i que es troba asimptomàtic poc després ha de ser valorat per un sanitari i restar en observació durant unes 4-6 hores, i si passat aquest temps segueix asimptomàtic podrà ser donat d’alta hospitalària, però sempre amb unes recomanacions i observació domiciliaria les primeres 24h, que són les més importants.

 

- Andrea Chicano -