El tabal o tabalet és un instrument de percussió de forma cilíndrica amb dues membranes, normalment de cuir, i que es tensa mitjançant cordes. El tabaler, amb les baquetes, fa l’acompanyament rítmic de la gralla.

El tabal està format per diverses estructures detallades a continuació.

- Cos o Caixa de Ressonància: cilindre de fusta, obert tant per la base com per la part superior.

- Membrana o Cuir o Parxes (castellanisme): peça que tanca la caixa tant per dalt (batedora o de batre) com per baix (bordonera o de ressonadora).

- Cèrcols o Aros (castellanisme): anelles d’un diàmetre més gran que el cos i que fan pressió sobre la vora de la membrana.

- Ganxo o Penjador: peça metàl·lica cargolada al cercle superior per penjar-se el tabal.

- Forats d’encordat (superior) i bordoners (inferior): orificis perforats al cèrcols per on es passa la corda que unirà ambdós cèrcols.

- Tensors: peces de cuir trapezoïdals que es desplacen amunt i avall pel sistema d’encordat per tibar les pells.

- Bordons: fils de niló recoberts de coure, semblats als de la guitarra, que travessen la pell inferior diametralment. Aquests fils es subjecten a dues peces (el pont i el passador).

- Pont o Palometa d’Afinació: mecanisme metàl·lic amb sistema de rosca, subjectat a la caixa, que permet augmentar o disminuir la tensió dels bordons.

- Passador o Tatxa: clavilla metàl·lica curta amb cap pla i arrodonit on van lligats els bordons.


 
Tabals 

- www.lagralla.info -