Gralles i Tabals

Informació

La gralla és un instrument tradicional de vent de llengüeta doble, que consisteix en un tub de 34 cm, de forma cònica i de fusta. Té sis forats a la part superior del tub i un forat a la part inferior. Aquests forats són els que fem servir per tapar i destapar amb els dits i poder crear melodies. També té dos forats laterals situats a la part final del cos, però aquests només són a efectes d'afinació.

Cal saber que existeixen dos tipus de gralla: la seca i la dolça o de claus. La gralla seca és la més antiga de les dues; afinada en Do, la seva tessitura abraça del Sol 3 al Do 5. D'altra banda, la gralla dolça o de claus és una evolució moderna de la gralla seca i, com el seu nom indica, el seu so és molt més dolç.

   
gralles dolces gralles seques

La fusta que s'utilitza normalment per a la construcció del cos de la gralla és la de ginjoler, boix o granadillo. Encara que també es poden trobar gralles d'altres fustes. Evidentment però, depenent de la qualitat de la fusta, la gralla tindrà un so o un altre.

Altres parts que formen l'instrument són el tudell i la canya. El tudell és una peça metàl·lica, normalment de llautó o d'argent, que uneix la canya al cos de la gralla. La canya o també anomenada inxa, està construïda de dues pales independents lligades a la part inferior i que se situa al tudell. La vibració d'aquestes pales mitjançant la pressió d'aire fa que es produeixi el so.

Digitació de gralles seques

 

- www.lagralla.info -

Gralles i Tabals